© Marcel Balagura, Urologie Clinică, 2015.  

Urologia este  o ramură  a medicinii  care se ocupă cu studierea  și punerea  în aplicare a  realizărilor  științifice  și practice  despre embriologie , anatomie, fiziologie, etiologie, patogenie, fiziologie patologică, anatomie patologică, semiologie, diagnostic,  diagnosticul diferențial, precum și cu tratamentul,  profilaxia , supravegherea  pacienților  și a persoanelor  cu factori  de risc  în patologia organelor urogenitale.

Medicii de familie constituie pivotul sistemului de sănătate  din Republica Moldova. De aici și necesitatea stringentă ca acestui important segment al corpului medical să i se pună la dispoziție informații exhaustive despre afecțiunile cu caracter acut  și cronic  din sistemul  de organe urogenitale.  Anume ei, medicii de familie, sunt cei în supravegherea cărora cetățeanul se află de la naștere până  la  adânci  bătrânețe.

Totodată  trebuie de menționat  că actualitatea problemelor  din sfera morbidității populației  prin patologiile aparatului urogenital  îi preocupă nu numai  pe urologi, dar și pe alți specialiști  din alte domenii ale societății.  Infertilitatea  cuplurilor, insuficiența renală , anomaliile congenitale și dobândite , complicațiile  pe care le provoacă afecțiunile urogenitale sunt fenomene cu un puternic impact social care impun eforturi susținute din partea întregii societăți.  Ultimele decenii, datorită progresului tehnic, dar și a imenselor  investigații în general  și a celor din domeniul  biologiei în particular , au fost posibile  extinderea  și aprofundarea  cercetărilor  medicale  cu consecințele diversificării  continue a problematicii.

Informație pentru medicii de familie

Întrebări și raspunsuri

Adenomul de prostată împreună cu Cancerul de prostată (C.P.) reprezintă o problemă socio-medicală la bărbați. Incidența adenomului și a cancerului de prostată este înaltă, iar mortalitatea populației prin aceste afecțiuni este în creștere. Cancerul de prostată în R.Moldova are o tendință spre creștere. Diagnosticul defi nitiv paraclinic al adenomului și a cancerului de prostată se bazează prin ultrasonografi e și examenul imagistic prin tomografi e computerizată. Rolul principal în diagnosticul precoce a adenomului și a cancerului de prostată îl are medicul de familie.

Adenomul de prostată este o patologie a tractului urogenital care ocupă un loc important în patologia umană. Diagnosticul la timp va duce la reducerea frecvenţii malignizării adenomului – fapt ce va contribui la sporirea efi cacităţii activităţilor‘ medicilor de familie şi a urologilor. Studiul în cauză s-a efectuat asupra a 847 de pacienţi care s-au adresat la urolog şi la medicul de familie în ofi ciile medicilor de familie. La 113 bolnavi dintre cei 847 de bărbaţi examinaţi s-a diagnosticat adenomul de prostată. Rezultatele studiului au arătat că la baza diagnosticului este anameza, examenul obiectiv, investigaţiile de laborator şi imagistice precum şi consultaţiile altor specialişti.

Cancerul de prostată în prezent este una din principalele probleme de sănătate ale bărbaților. Conform datelor Organizației Mondiale a sănătății, cancerul de prostată este una din cele mai frecvente cauze de deces în țările dezvoltate, cedând numai maladiilor cardiovasculare. Astfel, în fiecare an pe glob decedează de cancer de prostată circa 10 mln. de oameni. În Europa sunt diagnosticate în fiecare an 2,6 milioane de cazuri noi de cancer de prostată. Cancerul de prostată constituie o problemă actuală reprezentând 11% din tumorile maligne și determină 9% din decese prin cancer de prostată. Incidența (C.P.) este destul de înaltă (55-58 la 100.000 locuitori). În Republica Moldova incidența alcătuiește 68 cazuri la 100.000 populație sau 139 cazuri primare anual Institutul Oncologic din Republica Moldova a constatat o creștere a cancerului de prostată la 222 de cazuri în anul 2007, până la 242 cazuri în anul 2008. Mortalitatea prin cancer de prostată în 2006 a constituit 4,1%, iar în 2009 – 8,1%. În pofi da măsurilor întreprinse de Comunitatea Mondială a medici lor specialiști și până astăzi rămân actuale unele aspect ale cancerului în general și al cancerului de prostată în special. O atenție sporită medicii specialiști îi acordă diagnosticului cancerului de prostată. Rămân nesoluționate definitiv și alte lucruri ale cancerului de prostata. Strategia principală a medicului de familie în combaterea cancerului este diagnosticul precoce a tumorilor maligne. În acest compartiment, veriga-cheie este diagnosticul activ și pasiv a stărilor precanceroase a tumorilor maligne. De aici reiese că succesul în combatera cancerului depinde de vigilența oncologică a medicului de familie din Republica Moldova, fi indcă pacientul pentru prima dată se adresează anume lui după asistență medicală. Reieșind din cele descrise mai sus ne-am pus ca scop: “Studierea celor mai informative și mai des întâlnite semne clinice la pacienții cu acuze la patologia urogenitală, inclusiv a cancerului de prostată”.

Examinarea prostatei în afecțiunile sistemului urogenital mai ales în caz de adenom sau cancer de prostată, are o mare însemnătate în diagnosticarea și supravegherea în dinamica a bolnavilor. Examenul veziculilor seminale și a prostatei de obicei se efectuiază prin tușeul manual rectal. 

Volumul unei prostate normale este de a unei caștane, constituită din doi lobi care sunt despărțiți unul de altul printr-un șanț median, suprafața este netedă, de o consistență elastică. Hotarile prostatei sunt clare dar pot fi șterse, neclare, care pot fi în caz de procese patologice de prostată.

Tratamentul adenomului de prostată Depinde de: severitatea simptomelor clinice și paraclinice- apreciate de pacient prin scorul IPSS și de medicul curant precum și de existența diferitor complicații. Astăzi sunt propuse mai multe metode terapeutice ale adenomului de prostată. Fiecare din ele are avantagele și dezavantagele sale, precum și riscurile. Tratamentul chirurgical, des are riscuri mari, este unicul, care prin înlăturarea completă a tumorii va duce la ameliorarea simptomotologiei, a prognosticului, ducînd chiar la însănătoșire.

 

Începând cu anul 2008 și până astăzi am activat și activez ca medic urolog în AMT Buiucani și în oficiile medicilor de familie din peste 40 de sate din Republica Moldova. Au fost consultați și examinați mai multe mii de pacienți care s-au adresat la medicul urolog cu plângeri de ordin general și cu acuze caracteristice patologiei urogenitale. Din datele analizate putem concluziona că atât în mediul urban, cât și în rural peste 50% din persoanele examinate aveau vârsta de la 41 la 60 de ani. Majoritatea absolută a bărbaților care s-au adresat la urolog au avut vârsta mai mare de 40 de ani – 1860 (84,8%) din totalul de 2194 de persoane. În datele de literatură specializată sunt prezentate unele din afecțiuni urogenitale care după opiniile lor pot fi socotite ca factor de risc în dezvoltarea cancerului de prostată. Am examinat incidența a cinci forme nozologice diagnosticate la acești pacienți .Facem concluzia că cele mai frecvente afecțiuni la persoanele examinate au fost: 1. Pielonefrita; 2. Cistita și locul; 3. Adenomul de prostată.

Acuzele persoanelor examinate sunt multiple și diverse cele mai frecvente sunt: stranguria, nicturia și disuria fapt ce face diagnosticul de patologie urogenitală dificil. Medicul și, mai ales, medicul de familie trebuie să folosească tot arsenalul posibil de metode pentru a nu face greșeli.

Ultrasonografi a și tomografi a computerizată sunt metodele principale în diagnosticul paraclinic a adenomului și cancerului de prostată.

Concluzii: 1. Adenomul și cancerul de prostată sunt afecțiuni întâlnite la bărbați. 2. Diagnosticul precoce a acestor afecțiuni constituie o problemă de bază în acțiunile medicilor în combaterea incidenței crescute a cancerului de prostată. 3. Medicul de familie este veriga principală în diagnosticare și supravegherea adenomului și cancer de prostată

Diagnosticul preventiv

Omenirea din toate vremurile a avut ca scop fundamental – îmbunătățirea calității vieții persoanelor conlocuitoare. Deaceea eforturile societăților în întregime și a componenților aparte prin munca acestora contribuie la creșterea nivelului și a calității vieții tuturora care formează această societate. Sănătatea oamenilor prezintă indicatorul principal al stării socio-economice a unui stat. Sănătatea presupune nu numai lipsa unei afecțiuni anatomo-funcționare ale oamenilor dar ea, adică sănătatea reflectă starea socio-economică a comunităților. Pentru a asigura o sănătate a oamenilor în concepția Organizației Mondiale a Sănătății trebuie ca fiecare persoană să se simte socio-profisional și cultural împlinit, adică societatea trebuie să progreseze în dezvoltare. Se știe, de exzemplu, că progresul are ca scop ridicarea nivelului calității vieții. În cazul nostru este vorba de faptul că medicul trebuie să aibă posibilitatea de a pune un diagnostic corect deoarece eficacitatea tratamentului afecțiunilor depinde de precocitatea diagnosticului. Însă pentru a face acest lucru medicul trebuie: - Să fi e bine instruit în ceea ce privește diagnosticarea corectă a afecțiunilor, inclusiv a afecțiunilor urogenitale. La catedrele preclinice și cele clinice studenții și rezidenții au posibilitatea de a însuși metodele de examinare a pacienților și de a pune un diagnostic preventiv și defenitiv a afecțiunilor. - Să aibă tot arsenalul de instrumente și aparataj pentru a face un examen complex de laborator și imagistic la prima vizită a bolnavului. Studiile pe care le face studentul și rezidentul la catedrele și clinicile universitare respective sunt suficiente pentru ca medical să poată stabili un diagnostic corect. Reieșind din realitățile existente în ceea ce privește posibilitățile medicilor de la prima etapă de asistență medicală, medicul de familie este foarte important de a propune medicilor de familie o cale sigură spre un diagnostic corect și la timp având la dispoziția lor numai datele anamnezei și a unor date de examen obiectiv al bolnavilor. Anamneza bolnavilor în structura semiologiei a afecțiunilor după importanță ocupă primul loc și are o valoare hotărâtoare în stabilirea unui diagnostic preventiv corect.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now